Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam

RM32.00

Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam: Pendekatan Perbandingan dengan Undang–undang Malaysia
Pengarang : Arieff Salleh Rosman
Tahun : 2002
ISBN 983-52-0259-1
Halaman : 175 muka surat
 
SINOPSIS

Karya ini dihasilkan dengan harapan mengisi kekurangan sumber bacaan yang membicarakan cabang ilmu berkaitan Harta Intelektual. Kelangsungan daripada harapan itu penghasilan karya ini secara langsung mempunyai tujuan memberi kefahaman kepada pembaca tentang konsep harta intelektual. Dalam menjelaskan konsep harta intelektual ini, penulis menggarap pendekatan perbandingan antara fiqh Islam dengan undang–undang Malaysia. Namun begitu, pembicaraan secara mendalam berkisar dalam ruang lingkup fiqh Islam. Diharapkan buku ini boleh memberi kefahaman dan dorongan kepada masyarakat agar lebih sensitif terhadap isu harta intelektual supaya fenomena transaksi yang diharamkan oleh Islam seperti cetak rompak dan plagiat dapat dibendung dan dihindar.

KANDUNGAN

Penghargaan
Prakata
Senarai Singkatan
Senarai Kes
Senarai Statut
Jadual Transliterasi
Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN HARTA INTELEKTUAL
Takrifan harta intelektual
Jenis–jenis harta intelektual menurut undang–undang Malaysia

BAB 2 SIFAT KEHARTAAN PADA HARTA INTELEKTUAL
Konsep harta menurut sarjana undang–undang ciptaan
Konsep harta menurut fiqh Islam

BAB 3 PENSHARIcATAN HARTA INTELEKTUAL DALAM ISLAM
Sumber perundangan harta intelektual

BAB 4 HAK DAN KEWAJIPAN PEMILIK HARTA INTELEKTUAL
Hak pemilik harta intelektual
Syarat-syarat pengurniaan hak ke atas pemilik harta intelektual

BAB 5 PERKARA–PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN HAK HARTA INTELEKTUAL
Pelanggaran hak harta intelektual
Pemeliharaan hak harta intelektual
Pemindahan hak harta intelektual
Penamatan hak harta intelektual

BAB 6 PENUTUP

 

Tambah ke dalam Troli:

  • Model: Agama
  • Berat Timbangan: 8 lbs
  • 1 Unit dalam Stok


Produk ini telah dimasukkan ke dalam katalog pada Wednesday 06 October, 2010.

IP alamat anda: 54.162.15.31
Copyright © 2018 mediajayastore. Powered by Zen Cart